Τι εξοικονόμηση μπορείτε να έχετε;
 
km
l/100 km
€/l
%